Rally-O

Rally-O (Obedience) staat voor een gehoorzaamheidparcours. Tijdens de cursus behendigheid gebruiken we Rally-O als extra oefening. Met Rally-O is het de bedoeling om door middel van gehoorzaamheids opdrachten een parcours af te leggen, hierbij is de communicatie tussen geleider en hond van groot belang. Belonen met voer en corrigeren zijn niet toegestaan, stimuleren door stem of tikken tegen het been en in de handen klappen wel. Dit maakt Rally-O zeer geschikt voor heel veel honden en eigenaren. Het doel is een vrolijke combinatie die energiek een parcours aflegt. 

Oefeningen die gedaan worden in het parcours kunnen bijvoorbeeld zijn: slalom, voorroepen, verschillende wendingen, halthouden en verschillende combinaties hiervan.


Bijvoorbeeld bij het afgebeelde bordje: De handler (geleider van de hond) houdt halt en de hond zit in de basispositie. Terwijl de hond in de basispositie zit roept de handler de hond voor. De hond gaat voor de handler zitten en kijkt in de richting van de handler. De hond gaat na het commando vanuit de voorpositie links van de handler en gaat zitten in de voet positie.