Rally-O

Rally-O (Obedience) staat voor gehoorzaamheidparcours.Tijdens de cursus behendigheid gebruiken we Rally-O als extra oefening.Met Rally-O is het de bedoeling om te communiceren met de hond. Belonen met voer en corrigeren zijn niet toegestaan, stimuleren door stem of tikken tegen het been of in de handen klappen wel. Dat maakt dat Rally-O geschikt is voor heel veel honden en eigenaren, die het niet prettig vinden om al te veel onder druk te werken. Het doel is een vrolijke combinatie die energiek een parcours aflegt. 

Oefeningen die gedaan worden in het parcours kunnen bijvoorbeeld zijn: slalom, voorroepen, verschillende wendingen, halthouden en verschillende combinaties hiervan.


Bijvoorbeeld bij het afgebeelde bordje: De handler (geleider van de hond) houdt halt en de hond zit in de basispositie. Terwijl de hond in de basispositie zit roept de handler de hond voor. De hond gaat voor de handler zitten en kijkt in de richting van de handler. De hond gaat na het commando vanuit de voorpositie links van de handler en gaat zitten in de voet positie.